Få den rette assistance til rydning af dødsbo

06 april 2020 Astrid Pedersen
Få den rette assistance til rydning af dødsbo

Når en person dør, følger der mange opgaver for de efterlevende. Ud over det, at arv og gæld skal gøre op, og begravelse eller bisættelse skal arrangeres, er der som regel også en bolig, som skal videre i systemet – enten ved salg eller videre udlejning. Først skal boligen ryddes for indbo, det vil sige alt fra møbler til husgeråd, personlige genstande, bøger, kunst og nips. Og dette kan godt være en tung opgave på mange punkter.

Hvem kan hjælpe mig med rydning af dødsbo i København?

Står du for at skulle have tømt en afdød slægtnings sidste bolig, og er denne beliggende i København eller nærmeste omegn, kan du trygt kontakte Marskandiseren i Store Kongensgade. Marskandiseren i Store Kongensgade er autoriseret til håndtering af dødsbo, og har beskæftiget sig med vurdering og rydning af dødsbo igennem de seneste fire årtier.

Når du vælger Marskandiseren i Store Kongensgade som din samarbejdspartner i forbindelse med rydning af dødsbo, er du sikret en sober, fair og respektfuld behandling af såvel dig selv og de øvrige pårørende til den afdøde som af den afdødes ejendele og bolig.

Marskandiseren i Store Kongensgade vil altid sørge for at gennemgå dødsboet minutiøst sammen med dig og eventuelt andre efterlevende og sørge for at samtlige effekter mærkes op alt efter om de skal sælges – enten i marskandiserens egen butik eller ved en auktion – eller om de skal bortskaffes via en genbrugs central. Ønsker du selv at beholde nogle effekter, skal du blot gøre opmærksom herpå. Her efter udarbejdes en dødsbo kontrakt, og i aftaler i fællesskab en fast pris for ydelsen. Marskandiseren i Store Kongensgade vil sørge for at alle effekter bortskaffes på behørig via – og at der bliver gjort pænt rent i boligen efterfølgende.

Du kan få mere information om rydning af dødsbo på https://www.dødsbo-rydning.dk/ 

Flere Nyheder